Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležitá pravidla

Vnitřní řád školy pro žáky

http://new.zsvk.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=66

 

Školní řád

http://new.zsvk.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=607&Itemid=112

 

Používání čipů

Čipy slouží ke vstupu do školy, ke vkládání kreditu, objednávání, rušení a výdeji obědů.

A) Vstup do školy
Elektronický čip umožní přístup do školní budovy zaměstnancům, žákům a jiným oprávněným osobám. Počítačem řízené zámky ovládají hlavní vchod, vchod do školní družiny, vchod „D“ do dílen a vchod na školní hřiště. Systém umožňuje různým skupinám osob vstup jen do určitého vchodu a v určitý čas. Například žáci, kteří nejsou přihlášeni do družiny, se družinovým vchodem do školy nedostanou, cizí strávníci mají přístupný jen vchod „D“, atd.

B) Stravování 

1. Vkládání kreditu
Strávník vkládá peníze na svůj účet v kanceláři vedoucí školní jídelny. U okénka předloží svůj čip a hotovost, kterou chce vložit, zpět dostane společně s čipem příjmový doklad o zaplacení. Minimální částka vkladu je 200Kč. Na vložený kredit může strávník odebírat obědy libovolně dlouho, například jen jeden den v týdnu, vždy až do vyčerpání kreditu. Vkládání kreditu je možné vždy v pondělí před vyučováním, o svačinové a obědové přestávce nebo po vyučování do 1400.

2. Objednávání oběda
Strávník přiloží čip k terminálu v jídelně nebo u hlavního vchodu. Na obrazovce se objeví jeho jméno, zůstatek na kontě a dny v týdnu. Stiskem tlačítka „1“ nebo „2“ navolí objednání oběda na příslušný den. Stiskem šipky vlevo nebo vpravo se posunuje mezi dny v týdnu. Objednávat lze na 14 dnů dopředu. Objednávání obědů je možné na terminálu v jídelně nebo u šaten od 1125 do 1400 na následující den a na další dny. V případě nemoci nebo nepřítomnosti strávníka předcházející den je možné objednat oběd na ten samý den jen v kanceláři vedoucí školní jídelny s písemnou omluvenkou o nemoci od lékaře nebo rodičů.

3. Výdej oběda
U výdejního pultu přiloží strávník čip k čidlu. Kuchařce se objeví na displeji mimo jiné velikost porce a údaj o platnosti objednávky na daný den. Strávník, který má objednaný oběd a zapomněl čip doma, nahlásí tuto skutečnost vedoucí jídelny a jde na oběd.

4. Rušení objednávek
U terminálů po přiložení čipu stiskem tlačítka „0“ se oběd na daný den zruší. V případě nemoci je možné obědy zrušit telefonicky u vedoucí školní jídelny, opět do 800 v ten samý den, je nutné uvést jméno žáka a třídu.

5. Ztráta čipu
V případě ztráty čipu je nutné postupovat jako v případě ztráty bankovní karty, tedy neprodleně telefonicky zablokovat platnost čipu v kanceláři vedoucí školní jídelny na telefonu 577 320 571, případně v kanceláři školy na čísle 577 320 672. Držiteli čipu bude proti záloze vydán nový čip, kredit vložený na účtu strávníka přechází na nový čip. V případě nálezu starého čipu je nový čip zrušen, starý opět uveden v platnost.

6. Další informace
O odebraných obědech je veden záznam v počítači. Rodiče tak mohou kontrolovat kdy, v kolik hodin a jaký oběd jejich dítě odebralo, zůstatek na účtu, data a výše vkladů a podobně.